Menu 
Alzheimer Café Tilburg

Het Alzheimer Café Tilburg is een maandelijkse terugkerende bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle openheid over allerlei onderwerpen die met dementie te maken hebben te praten. U bent van harte welkom op elke tweede dinsdag van de maand!  Het thema van de avond kunt u vinden in de agenda.

  

Doelstellingen

Het Alzheimer Café kent drie doelstellingen:

  1. Voorlichting over medisch, maar vooral psychosociale aspecten van dementie;
  2. Het vanzelfsprekend maken dat alle betrokkenen over hun gevoelens van onmacht, ontreddering en ontwrichting kunnen blijven praten, mensen weerbaar maken;
  3. Voorkomen dat de patiënt en familie (van elkaar) geïsoleerd raken en de emancipatie van de patiënt en famile.

 

Wat kunt u verwachten?

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in het Alzheimer Café. Tot 20.00 uur is er gelegenheid voor koffie drinken en onderling bijpraten in een ongedwongen sfeer. U kunt vrij binnenlopen, u hoeft zich NIET van te voren aan te melden.

U kunt dan ook de geheugenwinkel bezoeken. Van 19.30 - 20.00 uur en tijdens de pauze.

 

20.00-20.30 uur:

Deskundigen geven voorlichting en advies over diverse thema's die met dementie te maken hebben. Maandelijks wordt met een inhoudelijk deskundige een ander thema besproken waarbij dementie centraal staat.

Kernvragen hierbij betreffen:

* Wat is dementie?

* Wat zijn de gevolgen van dementie?

* Hoe kunnen wij met dementie in zijn verschillende vormen omgaan?

* Wat betekent de dementie voor de omgeving (bijvoorbeeld de partner) van de persoon met dementie?

 

20.30-21.00 uur:

Pauze met muziek

 

21.00-21.30 uur:

In dit deel van de avond gaat het om de herkenning van wat door de inleider(s) aan de orde is gesteld. U kunt vragen stellen en ervaringen bespreken.

 

21.30-22.00 uur:

Informeel halfuurtje samenzijn.

 

Gedurende de avond is er steeds de mogelijkheid om uw persoonlijke verhaal te vertellen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze zelf stellen of doorgeven aan de medewerkers.

 

Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.