Menu 
De Geheugenwinkel, het informatiepunt

Informatie, advies en praktische hulpmiddelen

Iets vergeten is heel normaal. Zeker als je ouder wordt. Maar vergeetachtigheid kan ook te maken hebben met beginnende dementie. Of het gevolg zijn van een andere hersenaandoening. Daarom brengt vergeetachtigheid vaak onzekerheid of angst met zich mee. Over deze onderwerpen bestaat dan ook veel behoefte aan informatie, advies en praktische hulpmiddelen. De Geheugenwinkel in Tilburg voorziet daarin. Onder het genot van een kopje koffie kunt u rustig zoeken naar de gewenste informatie over zorg. In hetzelfde gebouw zijn ook de dementieconsulenten gehuisvest.

 

Door wie word ik geholpen?

De Geheugenwinkel wordt bemand door deskundige vrijwilligers. Naast het bieden van een luisterend oor geven zij ook algemene adviezen en informatie over vergeetachtigheid, dementieproblematiek, mantelzorg, verschillende zorgvoorzieningen en praktische hulpmiddelen. Indien gewenst kan de vrijwilliger er voor zorgen dat een afspraak wordt gemaakt met een dementieconsulent. Tijdens openingstijden van de winkel hebben de dementieconsulenten dagelijks spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.

 

In de winkel kan niet gepind worden en er worden geen biljetten van 100 euro geaccepteerd.

 

Folder Geheugenwinkel

Folder Dementieconsulenten

 

De Geheugenwinkel Tilburg krijgt ondersteuning van de Brabantse proeftuin dementie om het gebruik van zorgtechnologie te stimuleren bij mensen die leven met dementie.

 

 

(foto van de Geheugenwinkel)