Tips & adviezenMenu 
Tips & adviezen

Algemene omgangsadviezen: 

 • Spreek op rustige duidelijke toon en benader de persoon met dementie met respect en niet als een kind.
 • Vermijdt moeilijke woorden en lange zinnen.
 • Maak oogcontact en maak je bedoelingen met woorden maar ook met gebaren duidelijk.
 • Het is goed dat de persoon met dementie  actief blijft, neem niets uit handen wat hij of zij nog kan ook wanneer deze wat langer tijd nodig heeft of het niet geheel loopt zoals u dat zelf gewend bent (b.v. aardappelen schillen of was opvouwen).
 • Doe ook activiteiten samen b.v. afwas of  boodschappen, zoek samen uit hoeveel de boodschappen hebben gekost zodat hij/zij met geld blijft omgaan
 • Ga regelmatig met samen  buiten wandelen, ook avonds voor het slapen gaan nog een wandeling bevordert de nachtrust.
 • Stel niet meer dan een vraag tegelijk ;Twee vragen of meer onthouden lukt niet meer.
 • Geef niet meer dan een taak of advies tegelijk.
 • Blijf niet doorvragen als hij of zij het niet meer weet, blijf niet iets stimuleren wat niet kan.
 • Voeg meteen de daad bij het woord (b.v. ik zou het fijn vinden als je me helpt met afwassen –dit ook meteen gaan doen
 • Als er teveel tijd zit tussen woord en daad  is het snel vergeten.
 • Ondervraag de persoon met dementie  niet b.v met vragen als:  Wie is die mevrouw, waar wonen de kinderen,wanneer zijn  ze jarig, hoe oud ben je ook alweer?
 • Een vaste dagindeling is belangrijk, doe dingen zoveel mogelijk in dezelfde volgorde en op hetzelfde tijdstip.
 • Wees flexibel en creatief in je aanpak; vandaag werkt een aanpak nog goed, morgen misschien niet meer.
 • Met geduld en creativiteit moet een nieuwe benadering worden gevonden.
 • Zet meubels op een vaste plaats.
 • Wissel zo min mogelijk met helpsters in huis.
 • Verander  routine handelingen alleen als ze niet meer werken.
 • Help de persoon met dementie  met de tijdsoriëntatie door regelmatig op te merken: Het is nu half elf koffietijd, Het is vandaag woensdag en ik ga naar.... Of straks komt mw.......
 • Iemand met dementie is sneller vermoeid en sneller overbelast, het is sneller allemaal teveel, vermijd daarom teveel drukte in huis (weekend!!!!!!),teveel mensen, te harde t.v.
 • Ga niet over tot welles /nietes discussies, het resultaat is meestal spanningen, onrust en irritaties; u kunt soms zelfs beter meepraten met iemand dan iemand te confronteren met het niet- weten.
 • Voorkom dat de persoon in een isolement komt, soms heeft hij /zij de neiging zich terug te trekken omdat hij /zij zich onzeker voelt.
 • Neem de gevoelens van uw  familielid met dementie serieus, als hij verdrietig is over zijn ( overleden) moeder, die alsmaar niet thuiskomt, is hij of zij echt verdrietig.
 • Als iemand iets kwijt is blijf dan rustig en ga samen zoeken of leidt de aandacht af.
 • Besef het verdriet, de onmacht en soms de ontkenning van andere familieleden en andere mensen die geen kennis hebben van dementie, neem voor deze mensen de tijd om ze iets te vertellen over dementie en raadt ze aan om er iets over te lezen.
 • Naast aandacht voor de patiënt is ook aandacht voor jezelf belangrijk; voorkom dat je overspannen raakt en bouw tijdig rust en ontspanning voor jezelf in.
 • Probeer de herinnering aan het verleden levendig te houden door over vertrouwde dingen van vroeger te praten
 • Contact met lotgenoten kan goed doen; Het Alzheimercafé is een mooie gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten.